DATE SHOW CLASS JUDGE/KEURMEESTER RESULT
06-01-2008 Jongehondendag EBCN Babyclass Dhr van der Horst 1e plaats, reserve beste reu v/d dag
08-03-2008 Deense Kennelclub Odenssee Babyclass Dhr. Davis UK 2 VB
15-06-2008 Hulten Puppyclass Dhr. P. Roosenboom 1 VB
29-06-2008 Uden Puppyclass Dhr J. Williams 2 VB
13-09-2008 Zwolle Juniorclass Dhr C. Carberry UK VG
19-10-2008 Asperen Clubmatch EBCN Juniorclass Mrs. Denis FR Exc.
26-10-2008 Utrecht Juniorclass Mrs. Koster-Mestrom 4 VG
02-11-2008 Bleiswijk Juniorclass Dhr O. Germundson ZW 2 Exc.
29-11-2008 Amsterdam Winner Juniorclass Dhr A. Brace UK 4 VG
15-12-2008 Genk ( B ) Juniorclass Dhr I. Selimovic (H) 1 Exc
22-02-2009 Hoogstraten ( B ) Intermediateclass Dhr. H O'Donoghue (IE) 1 Excellent res CAC/IB
28-02-2009 Groningen Intermediate Mrs Reed (UK) 1 Excellent res CAC/ CACIB
10-05-2009 Alkmaar Intermediate Mr P. v Montfoort 3 Excellent